Technické kurzy

Technický nitrox potápač – Technical Nitrox Diver

Hĺbka je niečo magické a nejedného z nás priťahuje .
V tomto programe sa Nitroxový potápači naučia na vyššej úrovni používať zmesi EANx v rozsahu 25% až 80% pri parcialnom tlaku PPO2 do 1,5 pre ponory do 50 m s minimalizovaním rizík. Jedná sa o ponory ktoré si nevyžadujú stupňovitú dekompresiu a bez použitia dekompresných fliaš. Kurz sa ďalej venuje technickému výstroju potrebného k náročným potápačským činnostiam . Tento program je určený pre tých ktorý si chcú prehĺbiť poznatky , zvýšiť sebadôveru potápať hlbšie a v náročnejších podmienkach .

Kvalifikačné požiadavky:

certifikácia Nitrox Diver , Deep Diver
vek minimálne 18 rokov
50 ponorov z toho 10 nitroxovích

Požiadavky na výstroj:

flaše dvojča 2x12 l kyslíkovo čisté
malá ARGON fľaša na napúšťanie suchého obleku
primárny regulátor , dĺžka hadice 210 cm + záložný regulátor
hlavné svietidlo s kanistrovou batériou + záložné svetlo
deko bojka , 2x maska , wetnotes , kompenzátor vztlaku krídlo + backplate
jeden ale ideálne dva počítače / aspon jeden musí byť prepínateľný v gauge mode /
suchý oblek , technické plutvy , nôž


Kurz sa skladá:

teória – v učebni a pri vode
4 ponory do 40m bez dekompresie a bez použitia dekompresných fliaš.

Cena kurzu Technical Nitrox Diver - 350 €
V cene je zahrnuté plnenie fliaš EAN 28,
certifikát Technical Nitrox Diver, výukový materiál.
V cene nie je zarátané zapožičanie výstroja!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entry Level Trimix Diver – Vstupný Trimixový potápač do 50m

Chcete robiť ešte bezpečnejšie hĺbkové potápanie ?

Vytvorili sme jedinečný vstupný program pre pokročilých športových potápačov ktorý majú záujem o bezpečnejšie hĺbkové potápanie . Dozviete sa o pokročilej teórii dekompresie , používaní Hélia v potápaní a o fyziologických dôsledkoch v Trimixovom potápaní . Stretnete sa s výpočtom a použitím dýchacej Trimixovej zmesi pri použitím na dno .

Kurz Entry Level Trimix Diver je prvým kurzom venujúce sa technickému potápanie s použitím dýchacej zmesi Trimix, ktorá sa používa pre dýchanie vo veľkých hĺbkach.

1.Tento kurz obsahuje základné informácie a zručnosti spojené s technickým potápaním do hĺbky 50 metrov s použitím aj všetkých vhodných nitroxových zmesí a kyslíka pre dekompresiu.
2. Tento kurz zahŕňa výcvik vedomostí a zručností s použitím konfigurácie dvoch prvých stupňov , plnení štandardizovanou zmesou Trimix 21/35 .
3. Výcvik praktických znalostí konfigurácie výstroja a techník používaných v technickom potápaní nadväzuje na kurz Technical Nitrox Diver.
4. Kurz zahŕňa použitie zmesTMX s 21% kyslíka do maximálnej hodnoty parciálneho tlaku kyslíka (PO2) 1,4 bar / ata = 140 kPa pre dýchacie zmes pre pobyt na dne (Bottom gas). Ďalej v rozmedzí od 21% až do maximálne 100% kyslíka do maximálnej hodnoty PO2 1,6 bar / ata = 160 kPa pre dekompresné dýchacie zmes (Deco gas).
5. Kurz oprávňuje potápača k vykonávaniu dekompresných ponorov len v prostredí bez obmedzenia výstupu akoukoľvek prekážkou – stropom , teda na otvorenej vode.

Vstupné požiadavky:

1. Kvalifikácia Technical Nitrox Diver - Technický potápač alebo ekvivalentné kvalifikácia z oblasti technického potápania.
2. Minimálna veková hranica je 21rokov.
3. Vyhovujúci zdravotný stav potvrdený lekárskou prehliadkou či lekárskym dotazníkom.
4. Minimálne 100 ponorov, z toho 30 ponorov do hĺbok v rozmedzí 30 až 40 metrov s použitím zmesí EANx

KVALIFIKÁCIA

Po úspešnom dokončení tejto úrovne, sú absolventi tohto programu oprávnený naplánovať a vykonať technické ponory, ktoré vyžadujú dekompresiu a využívajú tri-mix zmesi dýchacích plynov a EANx a / alebo kyslíka pre dekompresiu do hĺbky 50m.


Povinné vybavenie :

Potápačský nôž / rezací nástroj, núdzové signalizačné zariadenia, wetnotes a ceruzku.
Dvojča s uzatvárateľným mostíkom a dýchacie automatiky kyslíkovo čisté.
Dva samostatne prvé stupne a dva samostatné druhé stupne pričom primárny prvý stupeň musí byť na dlhej hadici min. 200 cm.
Každý regulátor musí mat meranie tlaku vo fľaši, na set namontovaný na dvojčati sa vyžaduje jeden tlakomer.
Analyzátor kyslíka.
Redundantný hĺbkomer a časomer.
Vzduchový alebo EANx potápačský počítač v režime merania hĺbky a času.
Poznámka: Vzhľadom k tomu, že počítače používajú rôzne dekompresné algoritmy, je na rozhodnutí inštruktora či bude plánovanie ponoru prebiehať na základe dekompresných tabuliek (Buhlmann) alebo dekompresného softvéru, ktorý vytvorí vlastnú tabuľku.
Dekompresná fľaša s dýchacou automatikou.
Dekompresná bója a cievka.
Primárne potápačské svetlo s goodman rúčkou, kanistrom a minimálne dve záložné svetlo.
Kompenzátor vztlaku krídlo s backplate a hogarthian (DIR) popruhmi alebo ekvivalentom.
Suchý oblek.

Cena kurzu: 450 Eur
V cene je zahrnuté:
Výukové materiály. Medzinárodná certifikačná karta.
V cene nie je zahrnuté:

Náklady na plyny pre zmesi EANx a Trimix, náklady na dopravu, stravu a ubytovanie pre študentov a inštruktora.
 © 2000 - 2021 fun-dive.sk - všetky práva vyhradené