Rescue kurzy

Prvá pomoc - CPR First AID

Kurz všeobecnej prvej pomoci učí najmodernejšie techniky a postupy pri ošetrení poranení a pri záchrane ľudského života.

Kurz prvej pomoci zahŕňa techniky ošetrenia poranení, zvládnutie život ohrozujúce situácie a tréning kardiopulmonálnej resuscitácie.

Kurz všeobecnej prvej pomoci odporúčame nielen potápačom, ktorí by radi pokračovali tréningom v Rescue Diver kurze, alebo v kurzoch techického potápanie, ale všetkým, ktorí by si radi nacvičili postupy záchrany pri autonehodách, nehodách pri športe, v zamestnaní ale aj v súkromí.


V kurze je kladený dôraz na základné teoretické znalosti, ale hlavne na praktické zručnosti.

Vstupné predpoklady pre účasť v kurze

 Kurz je otvorený pre všetkých záujemcov bez obmedzenia


Platnosť certifikátu 1 rok, ak je súčasťou kurzu potápač záchranár, tak je platnosť certifikátu 2 roky.
Cena kurzu: 60 Euro
V cene je zahrnuté certifikát CPR First AID , výukový materiál .
-----------------------------------------------------------------------------------

Potápač záchranár- Rescue Diver

Aj vaše správne rozhodnutie a rýchla pomoc môže niekomu zachrániť život "

Kurz Rescue Diver učí potápačov technikám záchrany vo vode, organizáciu a riadenie záchranných akcií, riešenie krízových situácií a mnoho ďalších vecí potrebných nielen pre efektívnu záchranu, ale aj pre zvládnutie ďalších stupňov, akými sú technické hĺbkové potápanie alebo profesionálna kvalifikácia Dive Master.

Teoretická časť kurzu nadväzuje na vedomosti zo všeobecného kurzu prvej pomoci , CPR a ďalej zahŕňa napríklad kapitoly potápačské vybavenie, teóriu stresu, pripravenosť a prevenciu, riadenie a evakuáciu pri nehodách, potápačské poranenia a ich riešenie.

Praktická výučba zahŕňa okrem iného hľadanie strateného potápača, vyzdvihovanie potápača v bezvedomí na hladinu, resuscitácia a odstrojenie vo vode, použitie záchranných pomôcok, zvládanie stresu a paniky a poskytovanie kyslíka.


Vstupné predpoklady pre účasť v kurze

minimálny vek 18 rokov
kvalifikácia Sport Diver alebo ekvivalent z iného výcvikového systému aspoň 20 zapísaných ponorov nad rámec kurzov
dobrý zdravotný stav

Cena kurzu: 250 Euro

V cene je zahrnuté plnenie fliaš , certifikát Rescue Diver , výukový materiál .

V cene nie je zarátané zapožičanie výstroja .

 

 © 2000 - 2021 fun-dive.sk - všetky práva vyhradené