Inštruktorské kurzy

Majster potápač - Dive Leader


Kurz Dive Leader rozširuje vedomosti a zručnosti na profesionálnu úroveň. Účastníci sa učia, ako zabezpečovať rekreačné potápačské aktivity a ako asistovať pri výučbe. Absolventom Dive Leader kurzu už nič nebráni v tom, aby pracovali ako potápačský sprievodcovia alebo ako odborný personál v potápačských centrách.

Teoretická časť kurzu podrobne rozoberá napríklad kapitoly fyzika v potápaní, dekompresné teórie + tabuľky a počítače, výstroj, fyziológia, asistencia pri výučbe, programy vedené Dive Leader potápačom ...

Praktická výučba zahŕňa vlastné výkonnosť a asistencia pri rôznych výukových programoch v bazéne aj na otvorenej vode.

Súčasťou výučby je aj opakovanie základov potápačské záchrany CPR a prvej pomoci .
Podstatnou kapitolou tohto programu je aj test fyzickej zdatnosti. Dive Leader ako profesionálny potápač musí mať dobru fyzickú kondíciu a preto je potrebné aby zvládal niektoré plavecké schopnosti .

Vstupné predpoklady pre účasť v kurze

minimálny vek 21 rokov
kvalifikácia Deep Diver a Nitrox alebo ekvivalenty z iného výcvikového systému
aspoň 60 zapísaných ponorov
dobrý zdravotný stav
túžba po profesionalizáciu, dobrodružstvo a zábave

Cena kurzu: 490 EUR
V cene je zahrnuté:
vzduch v tlakových fľašiach
certifikačná karta
výukový materiál.

V cene nie je zahrnuté zapožičanie potápačskej výstroje.

Trvanie kurzu: Je individuálne zvyčajne 6 – 8 dní.

 © 2000 - 2021 fun-dive.sk - všetky práva vyhradené