Škola potápania

Naučíte sa bezpečne a profesionálne potápať, ovládať potápačský výstroj, plánovať ponory, zvládať rôzne situácie pod vodou i mimo nej a dozviete sa aj o ďalších možnostiach spojených s potápaním .

 FUN-DIVE

Škola potápania vznikla na základe medzinárodnej potápačskej agentúry ITDA / INTERNATIONAL TECHNICAL DIVING AGENCY/

Cieľom našich výcvikových programov je priniesť bezpečnejší a pokročilejší potápačský výcvik a zabezpečiť vyššie štandardy pre všetky úrovne potápačských kurzov. Kurzy sú určené pre nových začínajúcich potápačov ako aj pre potápačov, ktorí si chcú zvýšiť svoju potápačskú kvalifikáciu, alebo nadobudnúť nové poznatky potápačskej praxe.
Sú rozdelené do niekoľkých stupňov. Začínajúc rekreačnými, cez športové, technické kurzy, zdravotnícke kurzy až po rôzne špecializované úrovne.

           


Výcvik kurzov zabezpečujú :

Advanced technical instructor : Peter Vereš #1136993

Dosiahnuté inštruktorské kvalifikácie :

Advanced EANx Instructor
Advanced Technical Instructor
Entry Level Trimix Instructor
IHMP CPR Instructor
Oxygen provider Instructor
Advanced Navigation Instructor
Advanced Buoyance Instructor
Night Diver Instructor
Limited visibility Instructor
Search & Recovery Instructor
Rescue Diver Instructor
Gas Blender - Trimix
Oxygen Service Technician
 

 

 

Open Water Scuba Instructor : Adrian Somor # 1167360


 © 2000 - 2023 fun-dive.sk - všetky práva vyhradené